Teams

Het functioneren van teams is van levensbelang voor zowel de teamleden als de teamleiders en de organisatie als geheel.

Wij hebben de expertise in huis om teams beter te leren samenwerken en met plezier en trots te laten functioneren.

Onderwerpen waar wij op dit moment regelmatig in trainen:

  • OR Starttraining
  • Medezeggenschap en WOR
  • Teamontwikkeling voor de MR
  • Teams en leiderschap
  • Samenwerken in de zorg
  • Samenwerken in het onderwijs